Styret i SiB

Styret i SiB 2015
SiB er brukerstyrt ved at studentene har flertall i SiBs styre. Gjennom brukerstyringen har studentene avgjørende innflytelse på SiBs prioriteringer og strategier.

SiBs styre har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representerer de utdanningsinstitusjonene som er tilsluttet SiB. De sistnevnte velges som regel fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole. Universitetet er fast representert i styret, mens Høgskolen og Norges Handelshøyskole årlig bytter på å ha fast plass og observatørstatus. Styremedlemmene velges for to år av gangen.


SiB er brukerstyrt ved at studentene har flertall i styret ved styreleders dobbeltstemme. Studentene i styret velges av Velferdstinget som er sammensatt av representanter for studentene ved de utdanningsinstitisjonene som er tilsluttet SiB. Lederen for SiBs styre er alltid en student.


Medlemmer i SiBs styre 2016:

Tor Sivertsen Prestegard, styreleder, student  UiB

Eivind Brandt, student UiB

Jørund Thomassen Gjesvik, student NHH

Marianne Rødseth Espelid, student HiB

Edle-Christine Flater,  student HiB

Heidi Berg, ansatt SiB

Enghild Dalseide, ansatt SiB

Ina Berg, ansatt SiB

Dag Rune Olsen, rektor UiB

Sonja Irene Dyrkorn, konst. høgskoledirektør HiB

Nina Skage, adm. direktør NHH (observatør 2016)

Kontaktinformasjon:

Styreleder Tor Sivertsen Prestegard: e-post:

Telefon: 55 54 50 97/917 74 383

Relatert innhold
Møteplan 2016
Styresaker