SiB blir Studentsamskipnaden på Vestlandet

Ny studentsamskipnad fra januar 2017

1. januar 2017 slår Høgskolen i Bergen seg sammen med Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Dette innebærer at også Studentsamskipnaden - i Bergen (SiB), Sogndal/Førde (SISOF) og Stord/Haugesund (SSH) slår seg sammen og blir Studentsamskipnaden på Vestlandet fra 1.januar 2017.

Du som student vil i starten imidlertid merke lite til dette, våre studenttilbud vil inntil videre fortsette som i dag i Bergen, Stord, Haugesund, Førde og Sogndal. Etterhvert vil vi lansere nye nettsider og navneforkortelser for den nye studentsamskipnaden.

Styremøtet i februar legger videre planer for den nye studentsamskipnaden

Fusjonen har bl.a. som mål å utvikle en enda bedre studentsamskipnad. Styret til den nye studentsamskipnaden vil i begynnelsen av 2017 møtes for å utvikle felles studentvelferd til studentene ved Studentsamskipnaden på Vestlandet. I dette styremøtet skal det også avgjøres hvilke forkortelser og avdelingsbenevnelser som skal brukes på den nye studentsamskipnaden.

Den nye studentsamskipnaden skal bidra til at det fortsatt tilbys tjenester av høy kvalitet for studentene ved alle institusjoner som vil være tilknyttet den nye studentsamskipnaden.

 Vi ser frem til å bli en ny studentsamskipnad for nærmere 40 000 vestlandstudenter, og håper året 2017 blir et spennende og utviklende år for alle.