Nyheter i SiB Bolig http://www.sib.no Nytt og nyttig fra SiB Bolig daily 1 2012-03-07T09:48:12Z Flytte ut? http://www.sib.no/no/bolig/nyheter/flytte-ut Da er det lurt å lese informasjonen under!

Flytte ut?

Da er det lurt å lese informasjonen under!

  • Nøkler og vaskerikort må være innleverte før kl. 12.00 på kontraktdagens slutt. For sen innlevering medfører en ekstrakostnad på 500 kr som følge av at vi må bruke tid på å få tak i deg. Husk at din bolig er tildelt til en ny student, og dersom du leverer nøkler for sent har han/hun ikke et sted å bo.
  • Her finner du viktig informasjon om renhold av din bolig i forbindelse med utflyttingen.
  • Dersom du flytter ut etter kl. 15.30, når Informasjonsskranken er stengt, kan du likevel levere nøklene i skranken til SiB Trening på Studentsenteret, så lenge de har åpent. Merk at de har stengt store deler av juli (se åpningstider i link, over) Husk å legge nøkler og vaskerikort i en merket konvolutt.
  • Bor du på Fantoft  kan du også gjøre følgende: legg nøkler, tag og vaskerikort i merket konvolutt i åpning i hoveddøren inn til Administrasjon (vis a vis Klubb Fantoft).
  • Depositumet betales ut ca 4 - 6 uker etter kontraktslutt. Feil bankinformasjon kan forsinke utbetalingsprosessen. Se mer info her.
  • Husk å melde adresseforandring til Posten.

Her finner du mer nyttig info.

Vi håper at du har hatt en fin botid hos SiB Bolig - lykke til videre!

Studentsamskipnaden i Bergen
]]>
Bente Holmevik 2017-06-20T03:00:00Z
Tilbud om overnatting på madrass i august http://www.sib.no/no/bolig/nyheter/overnatting-i-sovesal Tilbudet gjelder studenter som søker om, eller som venter på å flytte inn i en bolig, hos Studentsamskipnaden på Vestlandet

Tilbud om overnatting på madrass i august

Tilbudet gjelder studenter som søker om, eller som venter på å flytte inn i en bolig, hos Studentsamskipnaden på Vestlandet

Har du ikke funnet deg et sted å bo?
Vi tilbyr overnatting i sovesal i perioden 1. - 31. august ved Hatleberg Studentboliger.
Adresse: Hatleveien 5C.

Oppmøte for inngåelse av avtale er i informasjonsskranken på Studentsenteret, Parkveien 1.

Pris
Overnatting: 300,- per påbegynt uke (faktura fås ved utflytting)
Depositum: 500,- som garanti for madrass og tag (nøkkel).Må betales kontant ved start på oppholdet. Veksling er ikke mulig, så nøyaktig beløp må medbringes. Kort kan ikke benyttes. Depositumet fås tilbake etter endt opphold og innlevert tag. Frist for å hente ut depositum er 30. september 2017.

Sengetøy, dyne og pute tilbys ikke.

Det er tilgang på toalett, dusj-  og kjøkkenfasiliteter, i begrenset grad.. Det vil være ekstra dusjfasiliteter i Lehmkulhallen rett ved NHH som kan benyttes, ved å fremvise dokumentasjon som du får utlevert i resepsjonen.
Det vil være åpen trådløs nettilgang i lokalet.

Depositumet betales i resepsjonen på Studentsenteret, og du får utlevert nøkkel/tag. Dersom du ønsker madrass vil dette gjøres klart på sovesalen. Du vil også få utlevert et nummerskilt, som må plasseres synlig ved madrassen.
Adresse Studentsenteret: Parkveien 1

Dersom du  i løpet av oppholdet får tilbud om bolig som du takker nei til, kan du ikke lenger  benytte deg av sovesalen, og du må da flytte ut.

Studentsamskipnaden i Bergen
]]>
Bente Holmevik 2017-06-19T05:05:00Z