karriere.pngKarrieresenteret

Vi inspirerer deg når du skal velge veien videre

bear.pngBarnehage

Trygge barn gir gode studenter

HytteSiB Hytten

Studentene er viktigst i SiB

SiBs styre – studentene har flertall
Velferdstinget – det øverste studentorganet i SiB
Kulturstyret – støtte til studentkultur

SiB <3 studenter